Miješanje, raspunjavanje te završno pakiranje kozmetičkih proizvoda i dodataka prehrani

Vršimo uslugu miješanja i raspunjavanja (rastakanja) gotovih kozmetičkih proizvoda ili dodataka prehrani u primarnu ambalažu, uz mogućnost njihovog završnog pakiranja i dostave na željenu lokaciju.

Tehnologije miješanja koje koristimo su u rasponu od ručnog do miješanja homogenizatorom, a raspunjavamo tekuće, želatinozne i kremaste proizvode.

  Usluge - Sve