Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:
„Nabava linije za proizvodnju biljnih preparata i dodataka prehrani te uređenje proizvodnog pogona“ referentne oznake KK.03.2.1.06.1282 po natječaju E-impuls

Kratki opis projekta (operacije):
Predloženi projekt odnosi se na nabavu strojeva i opreme za proizvodnju biljne kozmetike i dodataka prehrani. Projektom se nabavlja kompletna linija za proizvodnju te se preuređuje proizvodni prostor neophodan za pokretanje proizvodnje. Projekt će rezultirati osnivanjem nove poslovne jedinice za proizvodnju biljne kozmetike i dodataka prehrani, ponudom novih proizvoda te omogućuje daljnji razvoj povećanjem prihoda od prodaje jačanjem konkurentnosti tvrtke na domaćem tržištu što je preduvjet stabilnog izvora prihoda i budućeg rasta dobiti.

Ciljevi i očekivane rezultate projekta (operacije):
Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva povećanjem produktivnosti i konkurentnosti tvrtke EKSPERT PROJEKT d.o.o. Svrha je investicijom ostvarenom u osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju biljne kozmetike i dodataka prehrani diversificirati proizvodnju i ponudu tvrtke te omogućiti daljnji razvoj povećanjem prihoda od prodaje na domaćem tržištu odnosno povećati prihode od prodaje odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
Ukupna vrijednost projekta iznosi 445.000,00 kn

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi: 356.000,00 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi: 300.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do):
18.09.2017. – 18.05.2018.

Kontakt osobe za više informacija:
Mario Stubičar, direktor
e-mail: mario@ekspertprojekt.hr  

Linkovi:
http://www.strukturnifondovi.hr
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276